სკოლის კურსდამთავრებულები მოწვეული სპიკერის სტატუსით ჟვანიას სკოლაში

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში 16 ივლისს მოწვეული სპიკერის სტატუსით საჯარო ლექცია წაიკითხეს სკოლის კურსდამთავრებულებმა ბექა ღარიბაშვილმა და ლია ქუშაშვილმა.

21 ივლისი, 2016 • ვრცლად

სკოლის კურსდამთავრებულები მოწვეული სპიკერის სტატუსით ჟვანიას სკოლაში

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში 16 ივლისს მოწვეული სპიკერის სტატუსით საჯარო ლექცია წაიკითხეს სკოლის კურსდამთავრებულებმა ბექა ღარიბაშვილმა და ლია ქუშაშვილმა.

21 ივლისი, 2016 • ვრცლად


თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი საჯარო სამსახურში

სიახლეები

თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი საჯარო სამსახურში

27 ივნისი, 2016 • ვრცლად

განახლებული სასწავლო პროცესი

სიახლეები

განახლებული სასწავლო პროცესი

27 ივნისი, 2016 • ვრცლად

ორგანიზაციული მმართველობის მნიშვნელობა საჯარო სექტორში

სიახლეები

"...მიუხედავად ამისა, საჯარო სამსახურში მყოფ საშუალო რგოლის მენეჯერებს შორის გადამზადებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერების აუცილებლობა კვლავ არსებობს. სწავლებისადმი აღნიშნულ მოთხოვნასა და მზარდ ინტერესს პასუხობს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, რომელმაც დაინტერესებული პირებისთვის სპეციალურად შეიმუშავა დარგობრივი კურსი ,,საჯარო ორგანიზაციების მართვა“.

09 ივნისი, 2016 • ვრცლად

განახლებული სასწავლო პროცესი

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ სწავლა დაიწყება 20 ივნისს, ორშაბათს, საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივ კურსებზე

07 ივნისი, 2016 • ვრცლად