სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კონფერენცია თემაზე  „საქართველოს განათლების სისტემის წარმატებები და არსებული გამოწვევები“

კონფერენცია თემაზე „საქართველოს განათლების სისტემის წარმატებები და არსებული გამოწვევები“

: 2017-12-21
: სიახლეები

მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა ჩაატარა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს განათლების სისტემის წარმატებები და არსებული გამოწვევები",სადაც ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორმა, ქეთევან მახარაშვილმა წარადგინა მოხსენება „ეროვნული უმცირესობებისათვის განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის საქმიანობა და პროგრამები".

ღია დისკუსიის ფორმატში იმსჯელეს ეროვნული უმცირესობების განათლების პრობლემატიკაზე.