მიმდინარეობს მსმენელთა რეგისტრაცია საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივ მიმართულებებზე

მიმდინარეობს მსმენელთა რეგისტრაცია საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივ მიმართულებებზე

: 2018-04-05
: სიახლეები

მიმდინარეობს მსმენელთა რეგისტრაცია საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის შემდეგ დარგობრივ მიმართულებებზე:

  •  საჯარო ორგანიზაციების მართვა;
  • ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში;
  • ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;
  • ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა;

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 16 აპრილს და დასრულდება 29 აპრილს.

მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ http://www.zspa.ge/registration

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 12 აპრილი.

პროგრამის ხანგრძლივობაა 14 დღე

მომსახურება ფასიანია.

სწავლების საფასური - 665 ლარი

მთლიანი მომსახურება- 980 ლარი

* პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია აირჩიოს როგორც მთლიანი მომსახურება, ასევე ისარგებლოს მხოლოდ სწავლების პროცესით და შესაბამისად, გადაიხადოს სწავლების საფასური.

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე;

ელ-ფოსტა: i.geguchadze@zspa.ge

მობ: 599 21 39 43