სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის შენობაში.

ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის შენობაში.

: 2018-05-04
: სიახლეები