სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

: 2018-10-17
: სიახლეები

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის მიზანია, მსმენელი გახდეს კონკურენტუნარიანი და შეიძინოს ის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა მაღალ ტექნოლოგიურ გარემოში მანევრირებისათვის, რაც საშუალებას მისცემს მათ თავისუფლად შეძლონ ელექტრონულ ფორმატში საქმის წარმოება, მარტივი კომუნიკაციის დამყარება საჭირო დოკუმენტაციის გაცვლის მიზნით და პროფესიული ცოდნის ამაღლება Web ტექნოლოგიების გამოყენებით.