სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

მშობლიური ენის დღე

მშობლიური ენის დღე

: 2019-02-19
: სიახლეები