სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ  პროექტის „საქართველოს საჯარო სკოლების ოპერირება და მოვლა-პატრონობა“ ფარგლებში, მსმენელთავ მეოთხე ნაკადი მიიღო.

ჟვანიას სკოლამ პროექტის „საქართველოს საჯარო სკოლების ოპერირება და მოვლა-პატრონობა“ ფარგლებში, მსმენელთავ მეოთხე ნაკადი მიიღო.

: 2019-03-16
: სიახლეები

აღნიშნული პროექტი ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა - საქართველო" განათლების სამინისტროს მმართველობის ქვეშ შემავალ სიპებთან: საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან და ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლასთან თანამშრომლობით განახორციელა.