ვიდეო გალერეა

საქართველოში ესტონეთის ელჩის საჯარო ლექცია
მედია ტური - 2016 წლის 2-3 აპრილი
პედაგოგთა ტრენინგი - 13 აპრილი
სერტიფიკატები საჯარო მოხელეებს - 24 აპრილი
სერტიფიკატები საჯარო მოხელეებს - 28 აპრილი
საკლასო გარემო
დაბინავება & საცხოვრებელი
განახლებული სასწავლო პროცესი
ალექსანდრე ჯეჯელავა სამუშაო ვიზიტით ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას ეწვია
საჯარო ორგანიზაციების მართვა
სახელმწიფო შესყიდვები
ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა
საჯარო ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი