სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა


სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამას სკოლა ახორციელებს დაარსების დღიდან. იგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, ვისაც სურვილი აქვს შეისწავლოს ქართული ენა ან გაიღრმავოს ცოდნა ამ მიმართულებით.

პროგრამით სწავლება ხორციელდება საქართველოს სამ რეგიონში: ქვემო–ქართლი, სამცხე–ჯავახეთი და კახეთი. სწავლება მიმდინარეობს სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრსა და სოფლებში არსებულ მობილურ ჯგუფებში.

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ხორციელდება ენის ფლობის ზოგადევროპული სტანდარტის მიხედვით და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.


სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ხორციელდება შემდეგ დონეებზე: