აღმართი

აღმართი

აღმართი

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამას A1, A2, B1 და B2 დონის ფარგლებში. სწავლების პროცესში ძირითადი სახელმძღვანელოა „აღმართი“ .

ბმულზე გადასვლა