სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აღმართი

აღმართი

აღმართი

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამას A1, A2, B1 და B2 დონის ფარგლებში. სწავლების პროცესში ძირითადი სახელმძღვანელოა „აღმართი“ .

ბმულზე გადასვლა