სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


ბუღალტრული აღრიცხვა B1+

ბუღალტრული აღრიცხვა B1+

დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის B1+

დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის B1+


საექთნო საქმე B1+

საექთნო საქმე B1+

მეცხოველეობა B1+

მეცხოველეობა B1+


სასურსათო ტექნოლოგია B1+

სასურსათო ტექნოლოგია B1+


ტურიზმი და ტუროპერატორი B1+

ტურიზმი და ტუროპერატორი B1+