ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ინფრასტრუქტურა B1+

ინფრასტრუქტურა B1+


დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის

დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის

სამართალმცოდნეობა B1+

სამართალმცოდნეობა B1+

სამოქალაქო განათლება B1+

სამოქალაქო განათლება B1+