სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ინფრასტრუქტურა B1+

ინფრასტრუქტურა B1+


დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის A2+

დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის A2+

სამართალმცოდნეობა B1+

სამართალმცოდნეობა B1+

სამოქალაქო განათლება B1+

სამოქალაქო განათლება B1+