ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები B1+

ინფრასტრუქტურა B1+

ინფრასტრუქტურა B1+


დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის A2+

დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის A2+

სამართალმცოდნეობა B1+

სამართალმცოდნეობა B1+

სამოქალაქო განათლება B1+

სამოქალაქო განათლება B1+