სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ეძღვნება დედაენის დღეს - ჟვანიას სკოლის მაცნე #1

ეძღვნება დედაენის დღეს - ჟვანიას სკოლის მაცნე #1

ელექტრონული ჟურნალები

წარმოგიდგენთ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ელექტრონული ჟურნალის პირველ ნომერს. ჟვანიას სკოლის ყოველკვარტალური ელექტრონული ჟურნალის პირველი ნომერი სახელმწიფო ენის დღეს - 14 აპრილს ეძღვნება და მიზნად ისახავს სახელმწიფო ენის ცოდნის მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირებულობასა და ცნობიერების ამაღლებას, ასევე, ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობას.

ელექტრონული ჟურნალი PDF