სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ბლიც ინტერვიუ მარიამ ბარდაძესთან

სიახლეები

პროგრამა, რომელსაც ჟვანიას სკოლა ახორციელებს, ბენეფიციარებს სთავაზობს კომფორტულ, მეგობრულ, თბილ, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ გარემოს

24 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ახალციხის სამხედრო ბაზაზე სახელმწიფო ენის სწავლება დაიწყო

სიახლეები

სასწავლო პროცესში ჩართული იქნება 56 წვევამდელი- 24 აზერბაიჯანელი და 32 სომეხი ეროვნების საქართველოს მოქალაქე

22 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც-ინტერვიუ ქეთევან თორღვაშვილთან

სიახლეები

ქალბატონი თამარისგან უამრავი საინტერესო და ჩემთვის ახალი ინფორმაცია მივიღე პოლიტიკური პიარის, პიარგეგმის, იმიჯის შექმნის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

18 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც ინტერვიუ ნანა ნიკოლაძესთან, ქ. თბილისის მერიის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების თბილისის „მეგობრობის სახლის“ ხელმძღვანელთან.

სიახლეები

ჩვენი მიზანია სხვადასხვა თემის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და მათი ინტეგრაცია ჩვენს უნიკალურ ქართულ კულტურასთან, ასევე სახელმწიფო ენისა და ტრადიციების შესწავლა.

17 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ახალი სასწავლო ჯგუფები დაკომპლექტდა

სიახლეები

ამ ეტაპზე ახლად შექმნილ სასწავლო ჯგუფებში სახელმწიფო ენას შეისწავლის ეროვნული უმცირესობის 188 წარმომადგენელი.

15 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც-ინტერვიუ სუზანა პეტროსიანთან

სიახლეები

ტრენინგის მსვლელობისას ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მივიღე, რომელსაც მუშაობის დროს აქტიურად გამოვიყენებ.

11 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

დარგობრივი მიმართულების ჯგუფმა -საექთნო საქმე-სწავლა დაასრულა

სიახლეები

აღსანიშნავია, რომ პროგრამამ დიდი ინტერესი გამოიწვია მსმენელებს შორის, რომლებმაც სწავლის გაგრძელება მედიცინის მიმართულებით გადაწყვიტეს.

11 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა აცხადებს მიღებას პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების ორ საბაზისო პროგრამაზე

სიახლეები

პროგრამა განკუთვნილია საჯარო სექტორში დასაქმებულ I, II, III და IV რანგის მოხელეთათვის და მიზნად ისახავს მათ პროფესიულ განვითარებას

09 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

გადამზადდა 23 ტრენერი TOT-ის ტრენინგის ფარგლებში

სიახლეები

კურსისმიზანია,მსმენელმა გაიაროს მოსამზადებელი ანბანური პერიოდი როგორც ენაში, ასევე კომპიუტერულ წიგნიერებაში.

08 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად

ნიკოლოზ ესიტაშვილი - ჟვანიას სკოლის კიდევ ერთი წარმატებული მსმენელი

სიახლეები

კიდევ ერთხელ მადლობა ჟვანიას სკოლას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით დასაქმებულებისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ტრენინგის ორგანიზებისთვის.

04 სექტემბერი, 2020 • ვრცლად