სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ბლიცინტერვიუ კახა გაბუნიასთან - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან, ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ექსპერტთან.

სიახლეები

საჭირო და აუცილებელია „კლასგარეშე“ აქტივობების დაგეგმვა და ენის სწავლების პროცესთან ინტეგრირება

26 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლის პირველი ინტერნაციონალური სატრენინგო პროგრამა

სიახლეები

ჟვანიას სკოლის მიზანია, ამ გზით გაზარდოს ქართველი საჯარო მოხელეების ხელმისაწვდომობა ევროპული სტანდარტის პროფესიული განვითარების პროგრამებზე.

25 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის შესწავლის მსურველთა რეგისტრაცია გრძელდება

სიახლეები

მიმდინარე წლის სექტემბერ-ნოემბერში 780 მსურველი დარეგისტრირდა.

20 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

გაიცანით ჟვანიას სკოლის ბენეფიციარი, ნატალია კოზლიუკი

სიახლეები

კურსის დასრულების შემდეგ, მსურს, გავაგრძელო ქართული ენის შესწავლა შემდეგ დონეებზეც და სხვებსაც მოვუწოდებ, ისწავლონ ქართული ენა ჟვანიას სკოლაში.

20 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა იწყებს პროგრამის - "საჯარო პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკა" იმპლემენტაციას

სიახლეები

პროგრამის მიზანია, მონაწილეებს გადასცეს ცოდნა და განუვითაროს ისეთი უნარები, რომლებიც მათ ადგილობრივ დონეზე საჯარო პოლიტიკის უფრო ეფექტურად დაგეგმვისა და განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს.

16 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ირაკლი პაპავა - სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელწმიფო ადმინისტრირების სკოლის წარმატებული კურსდამთავრებული და თანამშრომელი

სიახლეები

ეს სფერო ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც პროფესიული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისითაც

13 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს გადაამზადებს

სიახლეები

2014 წლიდან დღემდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროფესიული კვალიფიკაცია აიმაღლა 2, 444 საჯარო მოხელემ

11 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

„საანბანო კურსის“ პილოტირების პროცესის ყოველკვირეული შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სიახლეები

შეხვედრაზე იმსჯელეს პილოტირების პროცესში გამოკვეთილ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე და შეაჯამეს მიმდინარე შედეგები

09 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში საჯარო მოხელეების გადამზადების პროცესი გრძელდება

სიახლეები

პროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 20 საჯარო მოხელე

07 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიცინტერვიუ თინათინ კიღურაძესთან, ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის წამყვან ექსპერტთან

სიახლეები

ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემსწავლელის ინტერესი, ჩართულობა და კმაყოფილება

06 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად