სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები“ ხორციელდება

სიახლეები

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ტრენერები სწავლებას ეროვნული უმცირსობებით დასახლებულ რეგიონებში ჟვანიას სკოლის სასწავლო ცენტრებში განახორციელებენ.

22 ოქტომბერი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ონლაინსასერტიფიკატო კურსი განახორციელა

სიახლეები

სასწავლო პროცესში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან 12 საჯარო მოხელე ჩაერთო. მსმენელებმა მიიღეს ინფორმაცია სამოქალაქო ტიპის შენობების ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და მართვის შესახებ.

21 ოქტომბერი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ონლაინ სასერტიფიკატო პროგრამა ,,შიდა აუდიტი საჯარო მმართველობაში’’ განახორციელა

სიახლეები

სასწავლო პროცესში ბენეფიციარები, მათ შორის საჯარო მოხელეები, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩაერთნენ.

21 სექტემბერი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ პროექტი „საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და შესაძლებლობების განვითარება ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში“ წარადგინა

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) მხარდაჭერით, პროექტი „საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და შესაძლებლობების განვითარება ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში“ წარადგინა.

20 სექტემბერი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ პროექტის „დისკუსიები COVID-19-ის შესახებ“ მორიგი შეხვედრა გამართა

სიახლეები

შეხვედრების ციკლის მიზანია, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ძალიან დაბალია როგორც ვაქცინაციის ტემპი, ასევე ვაქცინირებული მოსახლეობის რიცხვი, გააქტიურდეს ვაქცინაცია.

19 სექტემბერი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ პროგრამის „სახელმწიფო ენის ელჩები“ პრეზენტაცია გამართა

სიახლეები

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადების/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამის „სახელმწიფო ენის ელჩები“ პრეზენტაცია ონლაინ რეჟიმში გამართა.

13 სექტემბერი, 2021 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ჟვანიას სკოლამ პროექტის „დისკუსიები COVID-19-ის შესახებ“ პრეზენტაცია გამართა

სიახლეები

შეხვედრების ციკლის მიზანია, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ძალიან დაბალია როგორც ვაქცინაციის ტემპი, ასევე ვაქცინირებული მოსახლეობის რიცხვი, გააქტიურდეს აღნიშნული პროცესი.

19 აგვისტო, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში დაიწყო პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება“

სიახლეები

ჟვანიას სკოლაში დაიწყო პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება“.

19 აგვისტო, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ

სიახლეები

,,თბილისის მეგობრობის სახლში" სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ.

28 ივლისი, 2021 • ვრცლად

ჟანნა კაზარიანი-ჟვანიას სკოლის კურსდამთავრებული

სიახლეები

გადავლახე ენის სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები და წარმატებით გავიარე A1, A2, A2+ და B1 დონეები, რაც დამეხმარა პროფესიულ წინსვლაში.

21 ივლისი, 2021 • ვრცლად