სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


ლენა ტოროსიანი-ჟვანიას სკოლის ბენეფიციარი

სიახლეები

პანდემიის დაწყების შემდეგ ჟვანიას სკოლა უმოკლეს დროში გადავიდა სწავლების ონლაინ რეჟიმზე და ჩვენც ახალ გარემოსთან შეგუება არ გაგვიჭირდა.

22 აპრილი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ონლაინ ჟურნალი ,,ჟვანიას სკოლის მაცნე“ გამოსცა

სიახლეები

ყოველკვარტალური ჟურნალი მიზნად ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას, ცნობიერების ამაღლებასადა ინტეგრაციის ეფექტიან განხორციელებას ისახავს.

22 აპრილი, 2021 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამაზე რეგისტრაცია გრძელდება

სიახლეები

უკვე დაწყებულია რეგისტრაცია და პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობების ფილოლოგიის ფაკულტეტის მინიმუმ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტს.

21 აპრილი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა 489 პედაგოგს გადაამზადებს

სიახლეები

შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში წარიმართება.

20 აპრილი, 2021 • ვრცლად

ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ

სიახლეები

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის A1 დონის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა.

16 აპრილი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლის 22 პროგრამას ექსპერტთა ჯგუფი შეაფასებს

სიახლეები

გარე ექსპერტთა ჯგუფი შეფასებას სსიპ ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი პროცედურების მიხედვით განახორციელებს.

16 აპრილი, 2021 • ვრცლად

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და ჟვანიას სკოლის დირექტორი ტრენერებს შეხვდნენ

სიახლეები

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი და სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის იმ ტრენერებს შეხვდნენ, რომლებიც პანდემიის გამოცხადებისთანავე წარმატებით გადავიდნენ სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე.

14 აპრილი, 2021 • ვრცლად

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა აცხადებას მიღებას 2021 სასწავლო წლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამა

13 აპრილი, 2021 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლის სამი რეგიონული სასწავლო ცენტრის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

სიახლეები

ეროვნული უმცირესებობებით დასახლებულ რეგიონებში- ახალქალაქის, ნინოწმინდისა და მარნეულის სასწავლო ცენტრებში სარემონტო სამუშაოები უკვე დაწყებულია.

08 აპრილი, 2021 • ვრცლად