სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში ,,საჯარო მოხელეთა ინტეგრაციის პროგრამის“ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ

სიახლეები

ჟვანიას სკოლაში ,,საჯარო მოხელეთა ინტეგრაციის პროგრამის“ მუნიციპალური მართვის სპეციალიზებული კურსის კურსდამთავრებულთათვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა

16 მაისი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში საჯარო მოხელეთა ინტეგრაციის პროგრამის განხორციელების მესამე ეტაპი დაიწყო

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში საჯარო მოხელეთა ინტეგრაციის პროგრამის განხორციელების მესამე ეტაპი დაიწყო.

01 მაისი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა პროგრამის ,,სკოლების შენობისა და მისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა“ განხორციელებას განაგრძობს

სიახლეები

პროგრამას სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

01 მაისი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლის დირექტორი UNHCR -ის წარმომადგენლებს შეხვდა

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორმა ქეთევან ჯაყელმა მონაწილეობა მიიღო გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის (UNHCR) მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში, რომლის მიზანი იყო საქართველოში საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირების უფლებებისა და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

06 აპრილი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესს აგრძელებს თბილისის ,,მეგობრობის სახლში

სიახლეები

ჟვანიას სკოლა სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესს აგრძელებს თბილისის ,,მეგობრობის სახლში.

23 მარტი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა საჯარო სკოლების დირექტორებსა და რესურსცენტრების ხელმძღვანელებს გადაამზადებს

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში დაიწყო ტრენინგკურსი ,,სკოლის შენობისა და მისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა“

16 მარტი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მობილური ჯგუფებისთვის პირისპირ სწავლების რეჟიმი განაახლა

სიახლეები

ჟვანიას სკოლამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მობილური ჯგუფებისთვის პირისპირ სწავლების რეჟიმი განაახლა

07 მარტი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები" გრძელდება

სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები" გრძელდება.

28 თებერვალი, 2023 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა სწავლებას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში მობილური ჯგუფების საშუალებით ახორციელებს

სიახლეები

ჟვანიას სკოლა სახელმწიფო ენის სწავლებას რეგიონული სასწავლო ცენტრების გარდა, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში მობილური ჯგუფების საშუალებით ახორციელებს.

21 თებერვალი, 2023 • ვრცლად

Հաշվապահական հաշվառման մասնագիտական դասընթաց

სიახლეები

Ժվանիայի դպրոցում հաշվապահական հաշվառման մասնագիտական դասընթացի համար գրանցումը սկսվել է։

15 თებერვალი, 2023 • ვრცლად