სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა

სიახლეები

სასწავლო კურსის ფარგლებში საჯარო მოხელეებს მიეცათ შესაძლებლობა გაეღრმავებინათ ცოდნა საქმისწარმოების სწორად წარმართვისა და დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში ეფექტური მუშაობის კუთხით.

09 ნოემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ნინოწმინდაში, სომხურ ეპარქიაში, სახელმწიფო ენის სწავლება დაიწყო

სიახლეები

სასწავლო პროცესში ჩართულია 9 მსმენელი. ჯგუფში ეპარქიის სასულიერო პირები უფასოდ ეუფლებიან სახელმწიფო ენას, რაც მნიშვნელოვანია და ხელს უწყობს ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში.

26 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ სახელმწიფო ენის სწავლების არეალი გააფართოვა

სიახლეები

დღემდე სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა 11.413 ბენეფიციარმა. ენის სწავლების არეალი მოიცავს 113 სოფელსა და 488 მობილურ ჯგუფს.

23 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

სიახლეები

ახალქალაქის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის ფარგლებში სწავლება განახლდა.

17 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი წვევამდელები ალგეთისა და ოსიაურის საველე საწვრთნელ ბაზაზე სახელმწიფო ენას შეისწავლიან

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში 20 აზერბაიჯანულენოვანი და 37 სომხურენოვანი წვევამდელია ჩართული.

16 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად


ჟვანიას სკოლამ ქუთაისში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში სწავლება დაიწყო.

სიახლეები

მსმენელები შეისწავლიან ქართულად წერას, კითხვასა და ლაპარაკს, დაეუფლებიან შესაბამისი დონის ლექსიკას. სასწავლო პროცესში ჩართულია ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 14 მსმენელი.

09 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად


ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 123 წვევამდელი ქართულ ენას შეისწავლის.

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ეროვნული უმცირესობის 82 აზერბაიჯანელი და 41 სომეხი წვევამდელია ჩართული.

25 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად

ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჟვანიას სკოლამ ლანჩხუთში ჩაატარა.

სიახლეები

ჟვანიას სკოლის ტრენერებმა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და რესურსცენტრების თანამშრომლებისათვის, ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჩაატარეს.

18 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად