19 აპრილს ჟვანიას სკოლამ განაახლა სასწავლო პროცესი

სიახლეები

2017 წლის პირველ ნაკადზე სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სწავლებას 89 საჯარო მოხელე გაივლის.

19 აპრილი, 2017 • ვრცლად

დედაენის კვირეული მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში

სიახლეები

დედაენის კვირეულის ფარგლებში მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში ღია გაკვეთილები გაიმართა

19 აპრილი, 2017 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა ახალ სასწავლო პროგრამებს იწყებს.

სიახლეები

ჟვანიას სკოლა ახალ სასწავლო პროგრამებს იწყებს. საბჭომ განიხილა და დაამტკიცა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1+ დონის დარგობრივი მიმართულების პროგრამები.

18 აპრილი, 2017 • ვრცლად


ჟვანიას სკოლამ დედაენის კვირეული დაიწყო

სიახლეები

ეს არის ერთი მთლიანი ორგანიზაცია, რომელიც ორგანიზებულად და სისტემურად ცდილობს მოაგვაროს სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე.

14 აპრილი, 2017 • ვრცლად


სერტიფიკატების გადაცემა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1+ დონის მსმენელთათვის

სიახლეები

სკოლამ შესაძლებლობა მისცა ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, აემაღლებინათ ქართული ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის დარგობრივი მიმართულებით.

22 მარტი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება B1+ დონეზე

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ენის ფლობის B1+ დონეზე შესაძლებლობას აძლევს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.

06 მარტი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება B1+ დონეზე

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ენის ფლობის B1+ დონეზე შესაძლებლობას აძლევს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.

06 მარტი, 2017 • ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა ნატოს სამეკავშირეო ოფისში

სიახლეები

2017 წლის 21 თებერვალს საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით, ნატოს სამეკავშირეო ოფისში, შედგა შეხვედრა საქართველოში მოქმედ იმ სასწავლო დაწესებულებებთან და ტრენინგ ცენტრებთან, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საჯარო მოხელეთა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარებაზე ზრუნვა.

20 თებერვალი, 2017 • ვრცლად