ჟვანიას სკოლა ახალ სასწავლო პროგრამებს იწყებს.

სიახლეები

ჟვანიას სკოლა ახალ სასწავლო პროგრამებს იწყებს. საბჭომ განიხილა და დაამტკიცა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1+ დონის დარგობრივი მიმართულების პროგრამები.

18 აპრილი, 2017 • ვრცლად


ჟვანიას სკოლამ დედაენის კვირეული დაიწყო

სიახლეები

ეს არის ერთი მთლიანი ორგანიზაცია, რომელიც ორგანიზებულად და სისტემურად ცდილობს მოაგვაროს სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე.

14 აპრილი, 2017 • ვრცლად


სერტიფიკატების გადაცემა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1+ დონის მსმენელთათვის

სიახლეები

სკოლამ შესაძლებლობა მისცა ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, აემაღლებინათ ქართული ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის დარგობრივი მიმართულებით.

22 მარტი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება B1+ დონეზე

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ენის ფლობის B1+ დონეზე შესაძლებლობას აძლევს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.

06 მარტი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება B1+ დონეზე

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ენის ფლობის B1+ დონეზე შესაძლებლობას აძლევს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.

06 მარტი, 2017 • ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა ნატოს სამეკავშირეო ოფისში

სიახლეები

2017 წლის 21 თებერვალს საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით, ნატოს სამეკავშირეო ოფისში, შედგა შეხვედრა საქართველოში მოქმედ იმ სასწავლო დაწესებულებებთან და ტრენინგ ცენტრებთან, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საჯარო მოხელეთა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარებაზე ზრუნვა.

20 თებერვალი, 2017 • ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში

სიახლეები

2017 წლის 18-19 თებერვალს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის წარმომადგენლებს, სახელმწიფო ენის სწავლების ჯგუფსა და საგამოცდო კომისიის წევრებს შორის. სამუშაო შეხვედრა მიზნად ისახავდა საგამოცდო კომისიის წევრებისთვის სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამისა და ამ პროგრამაში მათი ფუნქცია-მოვალეობების გაცნობას.

20 თებერვალი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება ყვარელწყალში.

სიახლეები

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ 2017 წლის 7 თებერვალს ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ყვარელწყალში მდებარე საზოგადოებრივ ცენტრში დაიწყო სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის განხორციელება.

10 თებერვალი, 2017 • ვრცლად