სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრობლიც ინტერვიუ ნინო გვარამაძესთან- ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ტრენერთან გარდაბნის რეგიონული სასწავლო ცენტრში.

სიახლეები

სახელმწიფო ენის შემსწავლელი გაკვეთილები დატვირთულია პრაქტიკული სავარჯოშოებით

22 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში „საანბანო კურსის“ პილოტირება დაიწყო

სიახლეები

კურსის უმთავრესს მიზანს წარმოადგენს ქართული ანბანის შესწავლა, საკომუნიკაციო და კომპიუტერული უნარ-ჩვევების განვითარება

21 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა „საანბანო კურსის“ პილოტირებას იწყებს

სიახლეები

„საანბანო კურსის“ პილოტირების პროცესი განხორციელდება დისტანციური სწავლების ფორმით და მასში ჩართული იქნება 12 ბენეფიციარი

19 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო ტრენინგები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდება

სიახლეები

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების აკრედიტებული პროგრამებით ისარგებლა 100-ზე მეტმა საჯარო მოხლემემ

17 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც ინტერვიუ ნონა მიქალაძესთან, ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ტრენერითან ბოლნისის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში

სიახლეები

საქართველოსთვის, როგორც მრავალეთნიკური ქვეყნისთვის, აუცილებელია სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამა.

15 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც ინტერვიუ ნონა არჩვაძესთან, ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ტრენერთან მარნეულის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში

სიახლეები

სწავლების პროცესში ყოველთვის ვცდილობ, შევქმნა თავისუფალი, კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემო

15 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიც ინტერვიუ ეკა სირაძესთან, სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების აკრედიტებული საბაზისო პროგრამების ტრენერთან.

სიახლეები

აღნიშნული სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელებს მისცეს თეორიული ცოდნა სწორი კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე, კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ აუცილებელ ელემენტებზე.

12 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად

სახელმწიფო ენის სწავლება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ბაზებზე განახლდა

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამა სახელმწიფო ენის სწავლებას უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 100-მდე რეკრუტისთვის.

12 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად