ზურაბ ჟვანიას 55-ე დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

სიახლეები

სსიპ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ, ზურაბ ჟვანიას დაბადების 55-ე წლისთავი აღნიშნა

10 დეკემბერი, 2018 • ვრცლად

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელ 50 წვევამდელს ჟვანიას სკოლამ სერტიფიკატები გადასცა

სიახლეები

50 წარმატებულ მსმენელს სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცა. კურსს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის პედაგოგები უძღვებოდნენ.

21 ნოემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ კახეთის რეგიონში გუბერნიისა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს სერტიფიკატები გადასცა

სიახლეები

ჟვანიას სკოლამ მოკლევადიანი სპეციალიზებული გასვლითი კურსების ფარგლებში კახეთის რეგიონის გუბერნიის და მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისათვის ჩაატარა ტრენინგი ორი მიმართულებით - ადამიანური რესურსების მართვა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა.

16 ნოემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა

სიახლეები

სასწავლო კურსის ფარგლებში საჯარო მოხელეებს მიეცათ შესაძლებლობა გაეღრმავებინათ ცოდნა საქმისწარმოების სწორად წარმართვისა და დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში ეფექტური მუშაობის კუთხით.

09 ნოემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ნინოწმინდაში, სომხურ ეპარქიაში, სახელმწიფო ენის სწავლება დაიწყო

სიახლეები

სასწავლო პროცესში ჩართულია 9 მსმენელი. ჯგუფში ეპარქიის სასულიერო პირები უფასოდ ეუფლებიან სახელმწიფო ენას, რაც მნიშვნელოვანია და ხელს უწყობს ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში.

26 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ სახელმწიფო ენის სწავლების არეალი გააფართოვა

სიახლეები

დღემდე სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა 11.413 ბენეფიციარმა. ენის სწავლების არეალი მოიცავს 113 სოფელსა და 488 მობილურ ჯგუფს.

23 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

სიახლეები

ახალქალაქის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის ფარგლებში სწავლება განახლდა.

17 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი წვევამდელები ალგეთისა და ოსიაურის საველე საწვრთნელ ბაზაზე სახელმწიფო ენას შეისწავლიან

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში 20 აზერბაიჯანულენოვანი და 37 სომხურენოვანი წვევამდელია ჩართული.

16 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად


ჟვანიას სკოლამ ქუთაისში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში სწავლება დაიწყო.

სიახლეები

მსმენელები შეისწავლიან ქართულად წერას, კითხვასა და ლაპარაკს, დაეუფლებიან შესაბამისი დონის ლექსიკას. სასწავლო პროცესში ჩართულია ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 14 მსმენელი.

09 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად