ჟვანიას სკოლამ ქუთაისში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში სწავლება დაიწყო.

სიახლეები

მსმენელები შეისწავლიან ქართულად წერას, კითხვასა და ლაპარაკს, დაეუფლებიან შესაბამისი დონის ლექსიკას. სასწავლო პროცესში ჩართულია ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 14 მსმენელი.

09 ოქტომბერი, 2018 • ვრცლად


ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 123 წვევამდელი ქართულ ენას შეისწავლის.

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ეროვნული უმცირესობის 82 აზერბაიჯანელი და 41 სომეხი წვევამდელია ჩართული.

25 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად

ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჟვანიას სკოლამ ლანჩხუთში ჩაატარა.

სიახლეები

ჟვანიას სკოლის ტრენერებმა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და რესურსცენტრების თანამშრომლებისათვის, ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჩაატარეს.

18 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად

ტრენინგი “საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა” ჟვანიას სკოლამ დედოფლისწყაროში ჩაატარა

სიახლეები

სასწავლო კურსის მიზანია, საჯარო მოხელეებს გაუღრმავოს ცოდნა საქმისწარმოების სწორად წარმართვისა და დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში ეფექტური მუშაობისთვის.

11 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს სერტიფიკატები გადასცა

სიახლეები

7 სექტემბერს, ჟვანიას სკოლაში სწავლა დაასრულა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის დარგობრივი მიმართულების (პედაგოგებისათვის) A2+ დონის ჯგუფმა.

07 სექტემბერი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა

სიახლეები

ტრენინგ-კურსი - “საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა” წარმატებით დაასრულა და სერტიფიკატები გადაეცა 17 მსმენელს.

20 აგვისტო, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში დაიწყო ტრენინგი - ,,საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა”.

სიახლეები

კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიღრმავონ ცოდნა საქმისწარმოების სწორად წარმართვასა და დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში ეფექტურ მუშაობაში.

17 აგვისტო, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა ტრენინგ-კურსების ჩატარებას რეგიონებში განაგრძობს

სიახლეები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების და რესურსცენტრების თანამშრომლებისათვის მოკლევადიანი სასერტიფიკატო ტრენინგ კურსი-თემაზე - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჩატარდა.

30 ივლისი, 2018 • ვრცლად