ვაცხადებთ კონკურსს: ,,მეგობრობაზე უთქვამთ...“.

სიახლეები

30 ივნისი, მეგობრობის საერთაშორისო დღეა.

15 ივნისი, 2018 • ვრცლად

გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე

სიახლეები

სუფთა სივრცე – ჯანსაღი გარემო

06 ივნისი, 2018 • ვრცლად

მიმდინარეობს რეგისტრაცია საჯარო მმართველობის სასწავლო კურსებზე

სიახლეები

რეგისტრაცია გაიარეთ სკოლის ვებგვერდზე – http://www.zspa.ge/registration

31 მაისი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია გამართა

სიახლეები

აღნიშნული სახელმძღვანელოები შესაძლებლობას მისცემს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს დაეუფლონ კონკრეტული პროფესიული მიმართულების ლექსიკას, ხელს შეუწყობს მათი პიროვნულ-მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლებას და დაეხმარება მათ, სრულფასოვნად ინტეგრირდნენ სამოქალაქო საზოგადოებაში.

22 მაისი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს სერტიფიკატები გადასცა

სიახლეები

მსმენელები დაეუფლნენ პედაგოგიური მუშაობისა და სამოქალაქო განათლების მიღებისათვის საჭირო ლექსიკასა და გრამატიკულ კონსტრუქციებს.

07 მაისი, 2018 • ვრცლად

ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის შენობაში.

სიახლეები

მსმენელებმა დაათვალიერეს საქართველოს პარლამენტის შენობა, მოინახულეს ბაგრატისა და გელათის ტაძრები.

04 მაისი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლასა და საქართველოს პარლამენტის აპარატს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სიახლეები

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ხელს შეუწყობს იმ სტანდარტების დანერგვას, რაც სასიცოცხლოდ საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებასა და პროფესიონალური დონის ამაღლებისთვის

03 მაისი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლამ სახელმწიფო ენის სწავლების ახალი პროგრამები დაამტკიცა

სიახლეები

პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელოები პედაგოგებისათვის გამდიდრებული პროფესიული ტერმინოლოგიით, ასევე, საჯარო მოხელეებისათვის სასერტიფიკატო გამოცდის მოთხოვნებზე მორგებული ქართული ენის სახელმძღვანელო სამოქალაქო განათლების კუთხით.

24 აპრილი, 2018 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით კიდევ 8 ახალ სოფელში შედის

სიახლეები

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით დღემდე ისარგებლა 10016 ბენეფიციარმა

23 აპრილი, 2018 • ვრცლად

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი

სიახლეები

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს და ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

19 აპრილი, 2018 • ვრცლად