სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლა საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს გადაამზადებს

სიახლეები

2014 წლიდან დღემდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროფესიული კვალიფიკაცია აიმაღლა 2, 444 საჯარო მოხელემ

11 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

„საანბანო კურსის“ პილოტირების პროცესის ყოველკვირეული შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სიახლეები

შეხვედრაზე იმსჯელეს პილოტირების პროცესში გამოკვეთილ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე და შეაჯამეს მიმდინარე შედეგები

09 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლაში საჯარო მოხელეების გადამზადების პროცესი გრძელდება

სიახლეები

პროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 20 საჯარო მოხელე

07 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ბლიცინტერვიუ თინათინ კიღურაძესთან, ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის წამყვან ექსპერტთან

სიახლეები

ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემსწავლელის ინტერესი, ჩართულობა და კმაყოფილება

06 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

ჟვანიას სკოლა ზუგდიდის, წალენჯიხის, ხობის, სენაკის, აბაშის, მარტვილისა და ფოთის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს გადაამზადებს.

სიახლეები

სატრენინგო პროცესში რეგიონის მასშტაბით ჩართული იქნება 40 ბენეფიციარი.

04 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად

სახელმწიფო ენას თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და მოქალაქეობის არმქონე პირები შეისწავლიან

სიახლეები

პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ქ. თბილისში 122-მა უცხოელმა და მოქალაქეობის არმქონე პირმა შეისწავლა სახელმწიფო ენა.

03 ნოემბერი, 2020 • ვრცლად
ბლიც ინტერვიუ ნინო გვარამაძესთან- ჟვანიას სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ტრენერთან გარდაბნის რეგიონული სასწავლო ცენტრში.

სიახლეები

სახელმწიფო ენის შემსწავლელი გაკვეთილები დატვირთულია პრაქტიკული სავარჯოშოებით

22 ოქტომბერი, 2020 • ვრცლად