სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სოფელ იორ-მუღანლოს ქართული ენის მასწავლებლის წარმატების ისტორია

ბლოგი

თუ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ ძლიერი და წარმატებული სახელმწიფო, ყველა მოქალაქეს უნდა დავეხმაროთ, შეძლოს ინტეგრაცია და საკუთარი თავის რეალიზება იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობს“

06 ივნისი, 2017 • ვრცლად

მეტი წარმატებული და ეფექტური მმართველი საჯარო სექტორში

ბლოგი

თვალყურს ვადევნებ სკოლის მიერ დაგეგმილ სასწავლო პროგრამებს და მინდა ყველას ვურჩიო, წავახალისო ჩემი თანამშრომლები, რომ მათაც გაიარონ ეს სასწავლო პროგრამა, რომელიც ინტერაქტიულ, საინტერესო და პრაქტიკულ გამოცდილებაზეა მორგებული,“

06 ივნისი, 2017 • ვრცლად

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის წარმატებული თანამშრომელი

ბლოგი

,,ტრენერთა მაღალი პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი სასწავლო პროცესის დინამიკური ხასიათი ქმნის აღნიშნულ კურსებს საინტერესოს და აუცილებელს ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც პროფესიული წინსვლითაა დაინტერესებული.

06 ივნისი, 2017 • ვრცლად

გახდი წარმატებული საჯარო მოხელე

ბლოგი

,,ჩემთვის, როგორც შესყიდვების სპეციალისტისთვის, უმნიშვნელოვანესი იყო სკოლის მიერ ორგანიზებული ერთთვიანი ,,სახელმწიფო შესყიდვების“ კურსის დასრულება, რომელმაც დიდი გამოცდილება შემმატა, როგორც თეორიული, ასევე, პრაქტიკული სავარჯიშოების, კერძოდ, კი, შესყიდვის დაგეგმვის ეტაპების შესრულებისას.

06 მაისი, 2017 • ვრცლად

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი - წარმატებული პროგრამის კიდევ ერთი წარმატების ისტორია

ბლოგი

სახელმწიფო შესყიდვები მრავალმხრივი სფეროა და მოითხოვს სიღრმისეულ ცოდნას. ისინი, ვინც ამ პროცესებში არიან ჩართულნი, მუდმივად საჭიროებენ იყვნენ ინფორმირებულნი ყველა იმ სიახლესთან დაკავშირებით, რომელიც შესყიდვების პროცედურების თანამედროვე პროცესებთანაა დაკავშირებული.

06 მაისი, 2017 • ვრცლად

პროფესიული წინსვლის კიდევ ერთი მაგალითი

ბლოგი

პირადი გამოცდილებით ვიტყოდი, რომ სკოლამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა ჩემს შემდგომ სამსახურებრივ წინსვლაზე. ეს კი მიუთითებს სკოლის პრესტიჟსა და პოპულარობაზე საჯარო მოსამსახურეებს შორის.

05 მაისი, 2017 • ვრცლად

კვალიფიციური საჯარო მოხელეები ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში

ბლოგი

რეგიონული განვითარება უკავშირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის გამართულ ფუნქციონირებასა და წარმატებულ საქმიანობას, რომელსაც განაპირობებენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც მის ორგანოებში მუშაობენ და ადგილობრივ მოსახლეობას დროული და კვალიფიციური მომსახურებით უზრუნველყოფენ.

06 ივლისი, 2016 • ვრცლად

ისწავლე სახელმწიფო ენა!

ბლოგი

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა წარმოადგენს სასწავლო დაწესებულებას, რომელიც უმცირესობათა მშობლიური ენის, კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნებით, ხელს უწყობს თანამედროვე მშვიდობიანი განვითარების პროცესს და სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციას ქვეყნის მასშტაბით.

06 ივლისი, 2016 • ვრცლად