კვალიფიციური საჯარო მოხელეები ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში

ბლოგი

რეგიონული განვითარება უკავშირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის გამართულ ფუნქციონირებასა და წარმატებულ საქმიანობას, რომელსაც განაპირობებენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც მის ორგანოებში მუშაობენ და ადგილობრივ მოსახლეობას დროული და კვალიფიციური მომსახურებით უზრუნველყოფენ.

06 ივლისი, 2016 • ვრცლად

ისწავლე სახელმწიფო ენა!

ბლოგი

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა წარმოადგენს სასწავლო დაწესებულებას, რომელიც უმცირესობათა მშობლიური ენის, კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნებით, ხელს უწყობს თანამედროვე მშვიდობიანი განვითარების პროცესს და სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციას ქვეყნის მასშტაბით.

06 ივლისი, 2016 • ვრცლად