სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ნინო ნანიკაშვილი

ნინო ნანიკაშვილი

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი - ნინო ნანიკაშვილის კარიერა ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 2007 წლიდან დაიწყო. წლების მანძილზე ის იყო შსს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის, შპს „სანტე ჯი ემ თი პროდუქტების“ ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, ასევე მუშაობდა ამავე სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე. 2013 წლიდან აქტიურად იყო ჩართული საჯარო სამსახურის რეფორმის პროცესში და იყო სამუშაო ჯგუფის წევრი. 2018 წლიდან ნინო არის შპს GMT ჯგუფის სარესტორნე ქსელის ადამიანური კაპიტალის მართვისა და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი. 2019 წლიდან თანამშრომლობს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლასთან, არის საჯარო მოხელის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი. აქვს მრავალწლიანი ტრენერობისა და ექსპერტის გამოცდილება და თანამშრომლობდა ისეთ ორგანიზაციებთან როგორიც არის GIZ, NATO PDP, საჯარო სამსახურის ბიურო. ის ასევე არის მოწვეული ლექტორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში.

16 დეკემბერი, 2019

გიორგი ემინაშვილი

გიორგი ემინაშვილი

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი - გიორგი ემინაშვილს ტრენერობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. 1999 წლიდან ის ტრენინგებს ატარებდა როგორც მოწვეული ტრენერი კერძო კომპანიებში, ასევე სასწავლო ცენტრებში CAC (კავკასიის აკადემიური ცენტრი) და GIPA (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი). მას ასევე მრავალწლიანი გამოცდილება აკავშირებს სახელმწიფო პროექტების მართვასთან. 2013-2015 წლებში იგი მონაწილეობას იღებდა ისეთი პროექტების დაგეგმარებასა და მართვაში, როგორებიცაა „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ და „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“. 1997 წლიდან დღემდე გიორგი ეწევა საკონსულტაციო საქმიანობას ბიზნესის განვითარების კუთხით და მის ანგარიშზე უამრავი წარმატებული პროექტის შემუშავება და განხორციელებაა. გიორგი ფლობს სამართალმცოდნეობის მაგისტრის და სისტემური მენეჯერის ბაკალავრის ხარისხს. სხვადასხვა დროს წარმატებით აქვს გავლილი სტრატეგიული მენეჯმენტის (CAC) , ფინანსების (ACCA), შიდა აუდიტის (Lloyd’s Register UK) და ხარისხის მართვის (Lloyd’s Register UK) სასწავლო კურსები.

16 დეკემბერი, 2019

დავით გუნაშვილი

დავით გუნაშვილი

დავით გუნაშვილი არის სერტიფიცირებული ტრენერი ეთიკაში, მენეჯმეტსა და ლიდერობაში. ის რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს საჯარო მოხელეებისათვის. 2015 წლიდან ნატო-ს მიწვევით ატარებს სემინარებს უკრაინის სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თემაზე „გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება ადამიანური რესურსების მართვისას”. დავით გუნაშვილმა (განათლებით საერთაშორისო ბიზნეს-სამართლის ბაკალავრი), საჯარო სამსახურში მოღვაწეობა 2001 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაიწყო. საქმიანობდა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და რესურსების მართვის მიმართულებით. დავითი 2014 წლიდან კოორდინაციას უწევს ნატო-ს კეთილსინდისიერების ამაღლების პროგრამის იმპლემენტაციას თავდაცვის სისტემაში. 2015-16 წლებში შეარჩიეს უკრაინაში ევროკავშირის სტრატეგიულ მრჩეველთა მისიის, ადამიანური რესურსების სტრატეგიულ მრჩევლის პოზიციაზე. დავით გუნაშვილი 2017 წლიდან იკავებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციას.

16 დეკემბერი, 2019

ეკა სეფაშვილი

ეკა სეფაშვილი

ეკა სეფაშვილი 20 წელზე მეტია მუშაობს საჯარო სამსახურში. მან საჯარო მოხელის კარიერა 1997 წელს დაიწყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგარეო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრში. სხვადასხვა დროს იგი მუშაობდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ევროინტეგრაციის საკითხებზე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ასევე, იგი 1999 წლიდან ასწავლის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სხვადასხვა კურსებს, მათ შორის საერთაშორისო ეკონომიკას, საერთაშორისო კონკურენციას, ევროკავშირის ეკონომიკას და ა. შ. 2017-2019 წლებში ეკა სეფაშვილი იყო ევროპის საბჭოს დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის კომიტეტში ექსპერტი, სადაც საჯარო სამსახურის საკითხებზე მუშაობდა. ეკა სეფაშვილი ფლობს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იგი არის სამეცნიერო ნაშრომების, სალექციო კურსების და სახლმძღვანელოების ავტორი და რედაქტორი.

16 დეკემბერი, 2019

ეკატერინე თარგამაძე

ეკატერინე თარგამაძე

ეკატერინე თარგამაძეს აქვს საჯარო და საზოგადოებრივ სექტორებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი ასევე უძღვებოდა სხვადასხვა სალექციო და ტრენინგ კურსს როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში, ასევე დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, ბიზნესის, ეკონომიკის, სტრატეგიული დაგეგმვის, მუნიციპალური საბიუჯეტო პროცესის, დემოკრატიული მმართველობის და სხვ. მიმართულებებით. 2017 წელს დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიის და ეფექტური მმართველობის ცენტრი“. 2018 წლიდან საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტია. ეკატერინე თარგამაძე ეკონომიკის მაგისტრია.

16 დეკემბერი, 2019