ჯასურ გაჯიევი – რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ქართული, რადგან ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ.

ჯასურ გაჯიევი – რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ქართული, რადგან ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ.

: 2018-01-12
: ჩვენი მსმენელები
ქართული ენის ცოდნა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ვიყოთ წარმატებულები მომავალში. რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ქართული, რადგან ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ.