სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ვაზიფა რაგიმოვა – სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებული

ვაზიფა რაგიმოვა – სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებული

: 2017-10-19
: ჩვენი მსმენელები
მე ვარ ეროვნებით აზერბაიჯანელი, ვცხოვრობ საქართველოში და 63 წლის ასაკში გავაცნობიერე,  რომ ცივილურ სახელმწიფოში ყველამ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. მადლობა ჟვანიას სკოლას იმისათვის, რომ მომცა ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის შესწავლის შესაძლებლობა.