სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2 აპრილი აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა!

2 აპრილი აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა!

: 2018-04-02
: სიახლეები