სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჟვანიას სკოლამ ლანჩხუთში ჩაატარა.

ტრენინგ-კურსი - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა ჟვანიას სკოლამ ლანჩხუთში ჩაატარა.

: 2018-09-18
: სიახლეები
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ტრენერებმა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და რესურსცენტრების თანამშრომლებისათვის, საჯარო მმართველობის პროგრამის ფარგლებში, ჩაატარეს მოკლევადიანი სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსი თემაზე - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა.