სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა

: 2018-11-09
: სიახლეები

5-8 ნოემბერ ზურაბჟვანიასსახელობისსახელმწიფოადმინისტრირებისსკოლაშისაქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისთანამშრომლებისათვის საჯარომმართველობის პროგრამის ფარგლებშიჩატარდამოკლევადიანისასერტიფიკატოტრენინგ-კურსითემაზე- ,,საქმისწარმოება დაელექტრონულიმმართველობა". მსმენელები წარმოდგენილნიიყვნენ სიღნაღის, ხარაგაულის, წყალტუბოს, მცხეთის, ხელვაჩაურის, თბილისის, დმანისის, დაბა მესტიის, ქუთაისისა და ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებიდან.

სასწავლოკურსისფარგლებშისაჯარომოხელეებს მიეცათ შესაძლებლობა გაეღრმავებინათ ცოდნასაქმისწარმოებისსწორადწარმართვისადადოკუმენტბრუნვისელექტრონულსისტემაშიეფექტურიმუშაობისკუთხით.

ტრენინგ-კურსი მოიცავდა 4 სასწავლო დღეს. სასწავლო პროცესმაინტერაქტიულ რეჟიმში წარმატებით ჩაიარა. კურსი წარმატებით დაასრულა და სერტიფიკატები გადაეცა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან