სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ელექტრონული სწავლების განრიგი

ელექტრონული სწავლების განრიგი

: 2020-04-02
: სიახლეები
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა წარმოგიდგენთ ელექტრონული სწავლების განრიგს რეგიონების, ჯგუფების, თარიღებისა და საათების რაოდენობის მიხედვით.