სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დღის ფრაზა - დავით სარალიძე

დღის ფრაზა - დავით სარალიძე

: 2020-07-24
: სიახლეები

დავით სარალიძე - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ტრენერი, სახელმწიფო შესყიდვების ექსპერტი:

"2019 წელს საჯარო შესყიდვების საერთო მოცულობამ რეკორდული, 5,333,804,815 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 63%-ია. ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურში გამოცდილი და კვალიფიციური კადრის არსებობა".