სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ  ონლაინ ჟურნალი ,,ჟვანიას სკოლის მაცნე“ გამოსცა

ჟვანიას სკოლამ ონლაინ ჟურნალი ,,ჟვანიას სკოლის მაცნე“ გამოსცა

: 2021-04-22
: სიახლეები

ყოველკვარტალური ჟურნალი მიზნად ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას, ცნობიერების ამაღლებასადა ინტეგრაციის ეფექტიან განხორციელებას ისახავს.

ჟურნალში წარმოდგენილია პუბლიკაციები სკოლის საქმიანობის, მიღწეული შედეგებისა და სკოლის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროგრამების შესახებ.ასევე მომზადებულია მასალები სახელმწიფო ენის ფლობის მნიშვნელობის შესახებ.

სკოლის სურვილია, ელექტრონული ჟურნალი დაეხმაროს ქვეყნის ინსტიტუციურ განვითარებას.მომავალში ყურადღება გამახვილებული იქნებაისეთ საკითხზე, როგორიცაა სამოქალაქო საზოგადოების სრულფასოვანი მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.