სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველს მაგდალენა ვოიდასევიჩს შეხვდა

ჟვანიას სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველს მაგდალენა ვოიდასევიჩს შეხვდა

: 2021-07-19
: სიახლეები

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი, საჯარო მოხელის პროფესიულიგანვითარების სასწავლო პროგრამებისგანხორციელების პოლონური გამოცდილებისგაზიარებისა და სასწავლოდა ადმინისტრაციული რესურსებისერთობლივი განვითარების შესაძლებლობების შემდგომიშესწავლის მიზნით, საქართველოშიპოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველს მაგდალენა ვოიდასევიჩსშეხვდა.

შეხვედრისას,სხვა საკითხებთან ერთად, საუბარი შეეხო ჟვანიას სკოლასა და ლეხ კაჩინსკის სახელობის სახელმწიფოადმინისტრირების ეროვნული სკოლას(KSAP) შორის გაფორმებულ თანამშრომლობის ხუთწლიანმემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიცუკვე შემუშავდა და განხორციელდა ერთობლივი სატრენინგოპროგრამა ქართველი და პოლონელი საჯარო მოხელეებისათვის. საუბრისასაღინიშნა, რომ სწორედKSAP-ის ხელმძღვანელობის რეკომენდაციითა და ძალისხმევით ჟვანიას სკოლა გახდა DISPA-ს (The Network of Directors of Institutes and Schools of Public Administration) სრულფასოვანიწევრი.

საქართველოშიპოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველი მაგდალენა ვოიდასევიჩიმიესალმა ქართულ-პოლონურიურთიერთობების შემდგომ განვითარებასდა საკუთარი კომპეტენციისფარგლებში ჟვანიას სკოლას თანამშრომლობა აღუთქვა.