სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟანნა კაზარიანი-ჟვანიას სკოლის კურსდამთავრებული

ჟანნა კაზარიანი-ჟვანიას სკოლის კურსდამთავრებული

: 2021-07-21
: ჩვენი მსმენელები
აქტიურად ჩავერთე ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამაში.

გადავლახე ენის სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები და წარმატებით გავიარე A1, A2, A2+ და B1 დონეები, რაც დამეხმარა პროფესიულ წინსვლაში.

წარმატებით ჩავაბარე პროფესიული უნარების გამოცდა და გავხდი უფროსი მასწავლებელი. ეს ჟვანიას სკოლის დამსახურებაა და ამისათვის დიდი მადლობა მას.