სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები“ ხორციელდება

ჟვანიას სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები“ ხორციელდება

: 2021-10-22
: სიახლეები

ჟვანიას სკოლაში მიმდინარეობს სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადების/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები". პროგრამის 20 მონაწილე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან წინასწარი კონკურსის შედეგად შეირჩა. ისინი 6 თვის განმავლობაში გაეცნობიან შემდეგ თემებს:

·სახელმწიფოენის სწავლებისა დაინტეგრაციის პროგრამის მართვ და ადმინისტრირება;

·ქართულის,როგორც მეორე ენის სწავლებისთანამედროვე მეთოდები და ენის სატრენინგო პროცესის მართვა.

·საქართველოსსახელმწიფოებრიობა, მულტიკულტურული საზოგადოება და სამოქალაქო ინტეგრაცია .

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ტრენერები სწავლებას ეროვნული უმცირსობებით დასახლებულ რეგიონებში ჟვანიას სკოლის სასწავლო ცენტრებში განახორციელებენ.