სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში სასწავლო პროცესი დაიწყო

ჟვანიას სკოლამ მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში სასწავლო პროცესი დაიწყო

: 2021-11-20
: სიახლეები

 

ჟვანიას სკოლამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციისდეპარტამენტთან თანამშრომლობით, მარტყოფისთავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში სასწავლო პროცესი დაიწყო. 
სახელმწიფოენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის კურსს ,,საკომუნიკაციო ქართულის A1/1"ცენტრში განთავსებული 16 პირი გაივლის.
სასწავლოკურსს ტრენერი მზია მათიაშვილი გაუძღვება. ბენეფიციარებიუზრუნველყოფილნი იქნებიან სწავლისთვისსაჭირო ყველა მასალით.
კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, ბენეფიციარებს სერტიფიკატები გადაეცემათ.