სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ 40 რეკრუტი გადაამზადა

ჟვანიას სკოლამ 40 რეკრუტი გადაამზადა

: 2021-12-08
: სიახლეები

 

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამისA1დონის კურსი ახალქალაქისა და ალგეთის სამხედრო ბაზებზე 40-მა რეკრუტმა გაიარა.

 

სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულა 24-მა წვევამდელმა, რომელთაც შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ.

 

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით 2021 წელს სულ 289-მა რეკრუტმა ისარგებლა.