სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა

ჟვანიას სკოლამ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა

: 2021-12-24
: სიახლეები
ჟვანიას სკოლამ ,,თბილისის მეგობრობის სახლში" ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები გადაამზადა.

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ,,თბილისის მეგობრობის სახლში’’ სერტიფიკატები გადაეცათ.

ჟვანიას სკოლისა და „მეგობრობის სახლის" თანამშრომლობის შედეგად სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამით 2021 წელს სულ 240-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა.