სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლამ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის რესერტიფიცირება წარმატებით გაიარა

ჟვანიას სკოლამ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის რესერტიფიცირება წარმატებით გაიარა

: 2021-12-24
: სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის რესერტიფიცირება წარმატებით გაიარა. აუდიტი განახორციელა საერთაშორისო მასერტიფიცირებელმა ორგანიზაციამ INTERCERT.

გამოწვევებით სავსე წლის მიუხედავად, სკოლამ შეინარჩუნა ეფექტიანი სისტემა.

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჟვანიას სკოლამ პირველად 2015 წელს დაიწყო ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა და იმავე წელს მოიპოვაISO 9001:2008 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერტიფიკატი. 2016 – 2017 წლებში სკოლამ წარმატებით გაიარა საზედამხედველო ინსპექტირება, 2018წლის

დეკემბერშიშეძლო განახლებულისაერთაშორისო ხარისხის მართვის სტანდარტისISO 9001:2015მოთხოვნებთან შესაბამისობისსასერტიფიკაციო აუდიტის გავლა დასერტიფიკატის მოპოვება.

 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამუდმივად აუმჯობესებსსაკუთარი საქმიანობის ეფექტურობას ხარისხის საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად დადაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მაღალიხარისხის მომსახურებას.