სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სასერთიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები“ დაიწყო.

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სასერთიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები“ დაიწყო.

: 2022-11-21
: სიახლეები

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სასერთიფიკატო პროგრამა „სახელმწიფო ენის ელჩები" დაიწყო.

მეორე ნაკადის 20 მონაწილე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან წინასწარი კონკურსის შედეგად შეირჩა. ჟვანიას სკოლის ქუთაისის კამპუსში პირველი შეხვედრა ჩატარდა .

პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს, რომელიც გაგრძელდება 5 თვე და ემსახურება ტრენერთა მომზადებას ან/და გადამზადებას სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის სწავლების უზრუნველსაყოფად შემდგომში მათი ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.