სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა

: 2022-12-29
: სიახლეები

ჟვანიას სკოლაში სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა

ჟვანიას სკოლაში საჯარო მოხელეთა ინტეგრაციის პროგრამის მუნიციპალური მართვის ზოგადი დარგობრივი კურსი დასრულდა.

ნინოწმინდის, დმანისისა და გარდაბნის წარმომადგენელ წარმატებულ 26 კურსდამთავრებულს სერტიფიკატები გადასცეს სკოლის დირექტორმა და პრაქტიკის ტრენერებმა.

სერტიფიკატები ასევე გადაეცათ პრაქტიკის ტრენერებს კურსის ,,პრაქტიკის ტრენერთა მომზადება მომსახურებისა და ხარისხის მართვის, საჯარო სამსახურის ეთიკის საკითხებში’’დასრულებასთან დაკავშირებით.