სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი - წარმატებული პროგრამის კიდევ ერთი წარმატების ისტორია

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი - წარმატებული პროგრამის კიდევ ერთი წარმატების ისტორია

: 2017-05-06
: ბლოგი

ირაკლი პაპავა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის პროფესიონალთა გუნდს მას შემდეგ შეუერთდა, რაც წარმატებით გაიარა სკოლის დარგობრივი კურსი ,,სახელმწიფო შესყიდვები". დღეს ის სკოლის კონსულტანტია შესყიდვების საკითხებში და აგრძელებს იმ საქმიანობას, რასაც იქამდე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურში შესყიდვების კოორდინატორის თანამდებობაზე ახორციელებდა.

სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერება და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენდა ძირითად მოტივაციას, რამაც ირაკლის სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება გადააწყვეტინა.

სახელმწიფო შესყიდვები მრავალმხრივი სფეროა და მოითხოვს სიღრმისეულ ცოდნას. გარდა საკანონმდებლო ბაზისა, არსებობს სხვა პრაქტიკული საკითხები, რომელთა გათვალისწინება ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში მეტად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კანონის სრული დაცვით განხორციელდეს შესყიდვები და მათი შემდგომი შესრულების მონიტორინგი.

ისინი, ვინც ამ პროცესებში არიან ჩართულნი, მუდმივად საჭიროებენ განახლებულ ინფორმაციას. სწავლის პროცესში შეხება გვქონდა ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა: სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ოპერირება, სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა და სისტემაში წარდგენა, შესყიდვის სხვადასხვა საშუალების დადგენა და სხვა. ტრენერები თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებას გვიზიარებდნენ, რაც შესყიდვების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს გვიადვილებდა პრაქტიკაში არსებული მაგალითების დეტალურად განხილვასა და მსჯელობას.

შესყიდვის საშუალებების სწორი შერჩევა და დაგეგმვა შესყიდვების მთლიანი ციკლის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და წარმატებული შესყიდვის ძირითადი წინაპირობაა. არაკვალიფიციურად წარმართული დაგეგმვის პროცესი აისახება დაგვიანებულ ანდა გადაუდებელ შესყიდვებში, შესყიდვის ობიექტის მიწოდების მოკლე ვადების განსაზღვრაში, სატენდერო დოკუმენტაციის და ხელშეკრულების პირობების ცვლილებებში. შედეგად, არასათანადო დაგეგმვის შემთხვევაში, ხორციელდება რეალურ საჭიროებასთან შეუსაბამო საქონლის თუ მომსახურების მიღება ანდა შესყიდვა წარიმართება შემცირებული კონკურენციის პირობებში, რომლის უკიდურესობასაც არშემდგარი ტენდერი ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვა წარმოადგენს - განაცხადა ირაკლი პაპავამ.

როგორც სკოლის კურსდამთავრებულები ხშირად აღნიშნავენ, სასწავლო კურსის მაღალ დონეზე ორგანიზებულობა, სფეროს შესაბამისი თემების სწორი შერჩევა და კვალიფიციური, პრაქტიკოსი ტრენერები წარმოადგენენ სკოლის სასწავლო პროგრამების წარმატების საფუძველს. შესაბამისად, სკოლის მსმენელის სტატუსის შეძენა არაერთხელ გამხდარა საჯარო მოსამსახურის შემდგომი პროფესიული წინსვლის მიზეზი.

,,მას შემდეგ, რაც წარმატებით დავასრულე ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დარგობრივი კურსი „სახელმწიფო შესყიდვები", შემომთავაზეს მუშაობის დაწყება სკოლაში სახელმწიფო შესყიდვების კონსულტანტის პოზიციაზე. დღეს სკოლის პროფესიონალთა გუნდთან ერთად აქტიურად ვარ ჩართული სკოლის საქმიანობაში და კვლავ ვაგრძელებ მუშაობას შესყიდვების მიმართულებით," - აღნიშნა ირაკლიმ.

სკოლა ხელს უწყობს წარმატებული საჯარო მოსამსახურეების დასაქმებას, საჯარო მმართველობის წარმატებულ ფუნქციონირებას, კვალიფიციური თანამშრომლების რაოდენობის ზრდას და მათ პროფესიულ წინსვლას.