საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ემყარება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლებრივ და მეცნიერულ პრინციპებს. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ შეისწავლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი საკითხები, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცემა, ისევე როგორც პერსონალური მონაცემების დაცვა საჯარო მოხელეთათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში

დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი:

 • PR: თეორია და პრაქტიკის საფუძვლები - 22 საათი
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია - 20 საათი
 • პოლიტიკური PR - 16 საათი
 • სამოქალაქო განათლება და ეთიკის საფუძვლები - 8 საათი

პროგრამის ხანგრძლივობა:

სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 14 დღე.

ცოდნა/უნარები, რომლებსაც მსმენელები შეიძენენ კურსის დასრულების შემდეგ:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცნება, პიარი, სპინი, შავი პიარი;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლებრივი საფუძვლები. საჯარო ინფორმაციის მიღებისა და გაცემის წესები;
 • კომუნიკაცია და მისი სამართლებრივი საკითხები;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტები: პრესრელიზი, ბრიფინგი, პრესკონფერენცია, პრეზენტაცია;
 • საქართველოში არსებული რეალობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში;
 • ეთიკური ქარტიის პრინციპები;
 • კრიტიკული სიტუაციები და მათი თავიდან აცილების გზები;
 • პიარის სტრატეგიული დაგეგმარება;
 • პოლიტიკური ლიდერის ან თანამდებობის პირისათვის იმიჯის შექმნა.

ჩარიცხვის პირობა:

 • სახელმწიფო ენის ცოდნა-დადასტურებული სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის B1 დონის სერტიფიკატით, ან სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტით, ან სკოლის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო ენის ცოდნის განმსაზღვრელი გამოცდის წარმატებით გავლა (ეროვნული უმცირესობებისათვის);

დარგობრივ კურსზე დასარეგისტრირებლად გადადით მითითებულ ბმულზე:

http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ქუთაისი ნიკეას 13 (4600)

ტელ: (431)232600

ელექტრონული ფოსტა: zspa@zspa.ge