ადამიანური რესურსების მართვა

ტრენინგ კურსი: ადამიანური რესურსების მართვა

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (24 საათი) ტრენინგ კურსს ადამიანური რესურსების მართვაში. კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებიც რომლებსაც პირდაპირი ან ირიბი შეხება აქვთ ადამიანური რესურსების მართვის სისტემასთან და დაინტერესებულები არიან ეფექტურად და წარმატებით განახორციელონ ადამიანური რესურსების მართვის თითოეული ფუნქცია პრაქტიკაში. კურსი დაეხმარება როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ მენეჯერებს/სპეციალისტებს.

კურსის მიზანია საჯარო სექტორში მომუშავეთა და მუშაობის მსურველთა ცნობიერების ამაღლება ადამიანური რესურსების მართვის შესახებ; ადამიანური რესურსების მართვის თეორიული ნაწილის პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა; ყველა იმ ტექნიკისა და მექანიზმის გაცნობა, რომელიც საჭიროა ადამიანური რესურსების მართვის თითოეული ფუნქციის წარმატებით განსახორციელებლად. საჯარო დაწესებულებაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:


 • საჯარო სექტორში არმ მდგომარეობის შეფასება;
 • მენეჯმენტის შესახებ, პროცესი და ფუნქციები; არმ მენეჯმენტი (არმ ციკლი);
 • სტრატეგიული დაგეგმვა (ორგანიზაცია/არმ ერთეული);
 • ორგანიზაციის/არმ ერთეულის ანალიზი;
 • სამუშაოს ანალიზი, აღწერილობა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, კომპეტენციები, რანგირება;
 • რეკრუტინგი, შერჩევა, კონკურსი;
 • სტაჟირება;
 • ორგანიზაციული კულტურა, შინაგანაწესი, გენდერული თანასწორობა;
 • პერსონალის სოციალიზაცია;
 • მოტივაცია, წახალისება;
 • ადმინისტრაციული HR (EHRMS, ფაილური კატალოგი, საჯარო ინფორმაცია);
 • სამუშაოს მართვის ციკლი, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, უკუკავშირი;
 • პროფესიული განვითარება;
 • არმ მიმართულებით, სამართლებრივი მოთხოვნები.

ტრენერი/ები:

მარიამ კრაწაშვილი


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ.

კურსის მოცულობა: 24 საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;