კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისათვის

ტრენინგ კურსი: კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისათვის

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (18 საათი) ტრენინგ კურსს კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისათვის. კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებიც რომლებსაც პირდაპირი ან ირიბი შეხება აქვთ ადამიანური რესურსების მართვის სისტემასთან და დაინტერესებულები არიან ეფექტურად და წარმატებით განახორციელონ კომუნიკაცია თანამშრომლებთან.

კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს კომუნიკაციის დანიშნულება ადამიანური რესურსების მართვის პროცესებში, სწავლების პროცესით სტუდენტები გაიგებენ რა საკომუნიკაციო არხები გამოიყენება ეფექტიანი ურთიერთობისთვის, ისწავლიან პიროვნული და პროფესიული განვითარების ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, სიტუაციური მენეჯმენტის კომპონენტებს. შეძლონ ეფექტიანი მართვის ფსიქოლოგიური მიდგომის გამოყენება, სიტუაციურ გადაწყვეტილებების სწორად მიღება, პროფესიული წინსვლის სამოტივაციო სისტემის შექმნა, საქმიანი ურთიერთობების ეფექტიანად წარმოება.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:

  • კომუნიკაციის განმარტება, ელემენტები
  • დამარწმუნებელი კომუნიკაციის ფაქტორები
  • პიროვნების ფსიქოლოგია
  • საქმიანი ურთიერთობები და მოლაპარაკების წარმოება
  • პერსონალთან მუშაობის მეთოდები
  • პროფესიონალიზმის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები
  • სიტუაციური მენეჯმენტის ფსიქოლოგიური კომპონენეტები


ტრენერი/ები:

მაკო ჯაოშვილი


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში სამჯერ.

კურსის მოცულობა: 18 საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე;i.geguchadze@zspa.ge;599 21 39 43;