კომუნიკაციის ფსიქოლოგია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისათვის

ტრენინგ კურსი: კომუნიკაციის ფსიქოლოგია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისათვის

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (24 საათი) ტრენინგ კურსს კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისთვის.

სწავლება მიზნად ისახავს მონაწილეებს გააცნოს კომუნიკაციის დანიშნულება საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესებში, აუხსნას რა საკომუნიკაციო არხები გამოიყენონ ეფექტიანი ურთიერთობისთვის, გაიცნონ ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის ელემენტები, გაიგონ როგორ შეარჩიონ სწორი საკომუნიკაციო საშუალება მიზნობრივი აუდიტორიის შესაბამისად. შეძლონ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კომუნიკაციის დამყარება, საქმიანი დიალოგის სწორად წარმოება, ზეპირ და წერით კომუნიკაციებში სათქმელის მარტივად და გასაგებად გადმოცემა, არგუმენტირებული მსჯელობით დაარწმუნონ მსმენელები მიზნობრივი აუდიტორიის ინტერესთა გათვალისწინებით, სიტუაციურ ანალიზსა და სინთეზს ურთიერთგაგების შესაქმენლად.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.

ტრენინგ კურსის თემატიკა:

  • კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში;
  • კომუნიკაციის განმარტება, ელემენტები;
  • დამარწმუნებელი კომუნიკაციის ფაქტორები;
  • შეტყობინების შინაარსი & სტრუქტურა;
  • არგუმენტირებული მსჯელობა;
  • საკომუნიკაციო არხები და საშუალებები;
  • დარწმუნების ეთიკა და მანიპულირება;
  • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
  • ეფექტიანი კომუნიკაცია და წარდგენა.

ტრენერი/ები:

მაკო ჯაოშვილი


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 4დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ.

კურსის მოცულობა: 24საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:

ტრენინგ კურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე; i.geguchadze@zspa.ge; 599 21 39 43;