სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობა

ტრენინგ კურსი: სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობა

კურსის შესახებ:

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გთავაზობთ მოკლევადიან (18 საათი) ტრენინგ კურსს სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილებაში. კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება სასმელი წყლის მაგისტრალებისმშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებში და დაინტერესებულები არიან ეფექტურად და წარმატებით განახორციელონ ამ სფეროსთან დაკავშირებული საქმიანობა. კურსი დაეხმარება ამ დარგის, როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ სპეციალისტებს.

სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს მსმენელთა უნარების გაუმჯობესებას წყალმომარაგებისა და წყალარინების სფეროს მშენებლობისა და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კურსის ფარგლებში მსმენელები აითვისებენ წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემების შემადგენელი ელემენტების რაობასა, მათ ფუნქციონალურ დატვირთვასა და ზედამხედველობის პროცესში საჭირო ცოდნას.

კურსი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას.


ტრენინგ კურსის თემატიკა:

  • წყალმომარაგების სისტემის ზოგადი მიმოხილვა
  • სასმელი წყლის მოპოვება და დამუშავება
  • სასმელი წყლის ტრასპორტირება, მომარაგება/რეზერვაცი, განაწილება
  • სასმელი წყლის ჩაშვება
  • წყალმომარაგების სისტემების ცალკეული ელემენტების სპეციფიკა:
  1. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყალმიმღები ნაგებობები;
  2. მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელის მილსადენები;
  3. საწნევ-სარეგულაციო და სხვა დანიშნულების სასმელი წყლის რეზერვუარები;
  • რეგულაციები და არასწორი მშენებლობის უარყოფითი შედეგები
  • წყალმომარაგებისა და წყალარინების მილსადენებისა და ტევადი ნაგებობების მათ ექსპლუატაციაში მიღებამდე


ტრენერი/ები:

გივი ნადირაძე;


ტექნიკური აღწერილობა:

სწავლის ხანგრძლივობა: 3დღე; ტრენინგები ჩატარდება კვირაში სამჯერ.

კურსის მოცულობა: 18 საათი

სწავლების ენა: ქართული


სწავლის საფასური:

პაკეტი 1-50 ლარი-(მოიცავს მხოლოდ სწავლების პროცესს);

პაკეტი 2-80ლარი-(მოიცავს სწავლების პროცესს, სამჯერად კვებას, საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას);

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდება მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი-TRESGE22

მიმღების დასახელება-სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ანგარიშსწორების ანგარიში-7 0769 7119

გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სწავლის საფასური.


სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი

კურსზე ჩარიცხვის პროცედურა:


ტრენინგში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა/ებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ მისამართზე http://www.zspa.ge/registration

საკონტაქტო პირი: ირინე გეგუჩაძე;i.geguchadze@zspa.ge;599 21 39 43;