ადმინისტრაცია


დირექტორი

ქეთევან მახარაშვილი k.makharashvili@zspa.ge

დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

კონსტანტინე სირბილაძე – k.sirbiladze@zspa.ge

დიტექტორის მოადგილე  ფინანსების, ლოჯისტიკისა და შესყიდვების დარგში


ბუღალტერი

სოფიო ჭიქავა – s.tchikava@zspa.ge

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

ელა ქურციკიძე – e.kurtsikidze@zspa.ge

იურისტი

ხატია ქანთარია – k.kantaria@zspa.ge

შესყიდვების სპეციალისტი

ირაკლი პაპავა – i.papava@zspa.ge

ლოჯისტიკის სპეციალისტი 

დავით ავალიანი – d.avaliani@zspa.ge

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე ყიფიანი – s.kipiani@zspa.ge

საქმისწარმოების სპეციალისტი

ნატო მურუსიძე – n.murusidze@zspa.ge