სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ადმინისტრაცია

დირექტორი

ქეთევან ჯაყელი - k.jakeli@zspa.ge

დირექტორის მოადგილე ფინანსების, შესყიდვების და ლოჯისტიკის დარგში. 

გიორგი ემინაშვილი – g.eminashvili@zspa.ge

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის, საჯარო მართვისა და ადმინისტრირების პროგრამების ხელმძღვანელი

მაკა ომიაძე – m.omiadze@zspa.ge

პროექტების განვითარების კონსულტანტი

ნინო თაყნიაშვილი – n.takniashvili@zspa.ge

საჯარო მართვისა და ადმინისტრირების პროგრამის მენეჯერი

ნინო ნარეშელაშვილი - n.nareshelasvili1@zspa.ge  

საჯარო მართვისა და ადმინისტრირების პროგრამის მენეჯერი

ოპერირების მენჯერი

სალომე ყიფიანი - s.kipiani@zspa.ge

მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ნოდარ მეგრელიშვილი – n.megrelishvili@zspa.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიკა ციბაძე – m.tsibadze@zspa.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონსულტანტი

ჟუკა ბანძელაძე- j.bandzeladze@zspa.ge

ადამიანური რესურსების მართვისა და თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების კოორდინატორი

 

ელა ქურციკიძე – e.kurtsikidze@zspa.ge

იურისტი

მარიამ ჭარბაძე  – m.tcharbadze@zspa.ge

ბუღალტერი

სოფიო ჭიქავა – s.tchikava@zspa.ge

შესყიდვების სპეციალისტი

ირაკლი პაპავა – i.papava@zspa.ge

სამუშაო პროცესების მართვის კოორდინატორი

ნატო მურუსიძე – n.murusidze@zspa.ge