პარტნიორები


  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  მშვიდობის კორპუსი
  პოლონეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ადმინისტრირების ეროვნული სკოლა
  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისია
  სს ენერგო–პრო ჯორჯია
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი
  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
  სსიპ–საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
  სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი