პარტნიორები


  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  მშვიდობის კორპუსი
  პოლონეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ადმინისტრირების ეროვნული სკოლა
  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
  შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისია
  სს ენერგო–პრო ჯორჯია
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი
  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
  სსიპ–საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
  სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"