სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 123 წვევამდელი ქართულ ენას შეისწავლის.

: 2018-09-25