სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

,,საქართველოს საჯარო სკოლების ოპერირება და მოვლა-პატრონობა“- მსმენელთა მეორე ნაკადი

: 2019-03-03